دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
چیلر جذبی-محمدرضاسلطاندوست/یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
چیلر جذبی-محمدرضاسلطاندوست/یزدا
6,000,000 ريال
چیلر تراکمی-محمدرضاسلطاندوست/یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
چیلر تراکمی-محمدرضاسلطاندوست/یزدا
6,000,000 ريال
توربو ماشین(احمد نوربخش)دانشگاه تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
توربو ماشین(احمد نوربخش)دانشگاه تهران
2,000,000 ريال
افست مقاومت مصالح جانستون/آریا جزئیات
افزودن به سبد خرید
افست مقاومت مصالح جانستون/آریا
6,950,000 ريال
اصول جامع آتش نشانی-یونس امیری/یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول جامع آتش نشانی-یونس امیری/یزدا
7,000,000 ريال
افست استاتیک جانستون/آریا جزئیات
افزودن به سبد خرید
افست استاتیک جانستون/آریا
5,650,000 ريال
افست دینامیک جانستون/آریا جزئیات
افزودن به سبد خرید
افست دینامیک جانستون/آریا
6,900,000 ريال
افست طراحی اجزا ماشین -شیگلی/آریا جزئیات
افزودن به سبد خرید
افست طراحی اجزا ماشین -شیگلی/آریا
8,300,000 ريال
پمپ و پمپاژ-احمدنوربخش/دانشگاه تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
پمپ و پمپاژ-احمدنوربخش/دانشگاه تهران
1,600,000 ريال